Hej Sokoły ― Folklor

utwór + tekst
Hej, tam gdzieś z nad czarnej wody siada na koń kozak młody. Czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czulej, z Ukrainą. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewcząt jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie; tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą; żal, żal serce płacze, już jej więcej nie zobaczę. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wina, wina, wina dajcie! A jak umrę pochowajcie na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej sokoły! Omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, Mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Hey, somewhere by the Black Sea cost a young cossak mounts his horse. He fondly says goodbye to his girlfriend, and even more fondly, to Ukraine. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my little steppe skylark. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my steppe bell, bell, bell. There are many girls in the world, but most of them are in Ukraine; my heart remains there with my beloved girl. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my little steppe skylark. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my steppe bell, bell, bell. Sorrow, sorrow for that girl, for green Ukraine; sorrow, sorrow, the heart is crying, I'll never see her again. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my little steppe skylark. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my steppe bell, bell, bell. Wine, wine, give me wine! And when I die bury me in my green Ukraine, next to my dear girl. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my little steppe skylark. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my little steppe skylark. Hey, hey, hey falcons! Fly past the mountains, forests, valleys, ring, ring, ring, little bell my steppe bell, bell, bell.