Liczby

0 - 9 10 - 19 10 - 100
0 zero 1 jeden 2 dwa 3 trzy 4 cztery 5 pięć 6 sześć 7 siedem 8 osiem 9 dziewięć 10 dziesięć 11 jedenaście 12 dwanaście 13 trzynaście 14 czternaście 15 piętnaście 16 szesnaście 17 siedemnaście 18 osiemnaście 19 dziewiętnaście 10 dziesięć 20 dwadzieścia 30 trzydzieści 40 czterdzieści 50 pięćdziesiąt 60 sześćdziesąt 70 siediemdziesiąt 80 osiemdziesiąt 90 dziewiećdziesiąt 100 sto